Dr.sc. Branka Šakić Bobić

Born: 26.5.1978, Zagreb

Education

 • Diploma thesis: University of Zagreb, Faculty of Agriculture (2004)

Academic Position

 • Current academic position: Instructor
 • Institution of employment: University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Teaching Activities

 • Undergraduate: 1 module
 • Graduate: 3 modules

List od piblications published in the last 5 years

 • Šakić Bobić, B., Grgić, Z., Njavro, M., 2009. Djelovanje politike EU na mljekarstvo u Republici Hrvatskoj, Mljekarstvo, Vol. 59, No. 2 (125-132).
 • Frick, M., Grgić, Z., Šakić Bobić, B., 2009. Poticanje razvoja hrvatskog poljoprivrednog zadružnog poslovanja kao potpora hrvatskoj i EU politici, 44. hrvatski i 4. međunarodni simpozij agronoma, Opatija, 16-20. veljače 2009.
 • Grgić, Z., Šakić Bobić, B., Očić, V., 2008. Neke pretpostavke gospodarskog položaja i kretanja kozarske proizvodnje u EU i Republici Hrvatskoj, 10. savjetovanje uzgajivača ovaca i koza, Šibenik, 16. i 17. listopada 2008.
 • Kezić, J., Šakić Bobić, B., Svečnjak, L., Dražić, M., Grgić, Z., Kezić, N., 2008. Economic evaluation of beekeeping in Karlovacka county, Journal Central European Agriculture, Volume 9 (2008) No. 3 (615-620).
 • Grgić, Z., Očić, V., Šakić, B., 2008. Kretanja u proizvodnji mlijeka u EU i Republici Hrvatskoj, IV. savjetovanje uzgajivača goveda u Republici Hrvatskoj, Osijek, 13. i 14. studenog 2008.
 • Hadelan, L., Grgić, Z., Očić, V., Šakić, B., 2008. Perspektive Hrvatske industrije mesa peradi, Agronomski glasnik ISSN 0002-1954, 1/2008.
 • Kovačić, D., Šakić, B., 2006. Ponašanje i stavovi potrošača na Zagrebačkom tržištu kiselog kupusa, Agronomski glasnik ISSN 0002-1954 UDK 63.
 • Grgić, Z., Šakić Bobić, B., Očić, V., Dražić, M., 2007. Ekonomski činitelji i pretpostavke razvoja uzgoja zaštićenih i izvornih pasmina životinja na obiteljskom gospodarstvu, Stočarstvo 61:2007 (6) 469-470.
 • Grgić, Z., Šakić Bobić, B., Očić, V., 2007. Troškovi mehanizacije u voćarskoj proizvodnji, Agronomski glasnik ISSN 0002-1954, 3/2007.
 • Kezić, J., Grgić, Z., Očić, V., Šakić Bobić, B., 2007. Socioekonomska obilježja pčelarenja i poslovno udruživanja pčelara, 42. hrvatski i 2. međunarodni Simpozij Agronoma, Opatija 13. – 16.02.2007.