NATJEČAJ za upis studenata u akademskoj godini 2016/17 u prvu godinu

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 (0)1 2393 777:: Fax: +385 (0)1 2315 300 ::  e-mail: dekanat@agr.hr ::URL: http://www.agr.hr/
raspisuje

NATJEČAJ za upis studenata u akademskoj godini  2016/17  u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija

POSLOVNO UPRAVLJANJE U AGROBIZNISU – MBA

za stjecanje akademskog stupnja sveučilišni specijalist (univ. spec.) MBA Agr. (4 semestra) iz područja biotehničkih znanosti znanstvenog polja poljoprivreda

i

Certifikata međunarodne mreže MBA studija AGRIMBA
 

Natječajni uvjeti:

  1. Završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij u biotehničkim ili drugim znanostima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu

 

Prijava na natječaj:

Prijava se podnosi na Internet stranici

http://mba.agr.hr/admission

ili osobno radnim danom u Studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.

 

Uz prijavu treba priložiti:

  1. Presliku ili sken diplome o završenom dodiplomskom studiju (predbolonjski programi) ili sveučilišnom diplomskom studiju (bolonjski programi)
  2. Životopis na engleskom jeziku u Europass formatu (obrazac dostupan na Internetu: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae)

 

Agronomski fakultet zadržava pravo nepokretanja Studija ovisno o broju i kvaliteti prijava.

 

Ukoliko se steknu uvjeti za pokretanje studija, pristupnici su za postupak upisa dužni dostaviti:

  1. Ovjereni prijepis (ili presliku) diplome završenog sveučilišnog diplomskog studija u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili dodiplomskog studija u trajanju najmanje 4 godine,
  2. Rješenje nadležne institucije u Republici Hrvatskoj za diplomu stečenu na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi (http://www.unizg.hr/nastava-i-studenti/akademsko-priznavanje-visokoskolskih-inozemnih-kvalifikacija/ ; azvo.hr )
  3. Presliku domovnice za građane Republike Hrvatske ili dokaz o državljanstvu za strane pristupnike i

 

Materijali za upis mogu se donijeti osobno u studentsku referadu (V. paviljon, prizemlje) ili poslati poštom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Prijava za upis na specijalistički studij PUAB – MBA

Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska,

 

Svi pristupnici za upis bit će pozvani na razgovor s međunarodnim prosudbenim povjerenstvom radi ocjene poznavanja engleskog jezika i motiviranosti za studij.

 

Školarina:

Ukupni iznos školarine je 30.000,00 kn plativo u 4 (četiri)  rate tijekom studija.

 

Detaljnije o studiju:  http://mba.agr.hr