Uvod u poslovno izvješćivanje

 • Uvodni modul
 • I.  studijska godina
 • 1. semestar
 • Engleski jezik
 • Osobni angažman studenta: Priprema međunarodnog marketinškog plana kroz timski rad.

Cilj modula

Približiti studentima terminologiju financijskih izvješća i osposobiti ih da razumiju i mogu izrađivati ista na hrvatskom i engleskom jeziku. To razumijeva stjecanje znanja i vještina za uspješno izvješćivanje o poslovanju unutar i izvan organizacije.

Sadržaj modula

 • Međunarodni računovodstveni standardi u kontekstu poslovnog izvješćivanja
 • Internacionalizacija i harmonizacija poslovnog izvješćivanja
 • Strategije u pisanju poslovnih izvješća
 • Temeljna financijska izvješća kao podloga za poslovno izvješćivanje:1. bilanca: dugotrajna materijalna imovina, nematerijalna imovina, goodwill, tekuća imovina i zalihe, obveze, financijski instrumenti, troškovi zaposlenih, porezi, biološka imovina i specifičnosti poljoprivrede; 2.  račun dobiti i gubitka, 3. tijek gotovine
 • Mjerenje poslovnog uspjeha i izvješćivanje o poslovanju
 • Struktura poslovnog izvješća
 • Izrada i prezentiranje poslovnih izvješća za zadane organizacije

Opis samostalnog rada studenata

Analiza financijskog izvješća poduzeća i prezentacija rezultata u obliku poslovnog izvješća.

Način i uvjeti ispitivanja

Ocjena prezentacije i pismeni ispit.

Obavezna literatura

 1. Netzley, M. and Snow, C., 2001. Guide to Report Writing (Guide to Business Communication Series). Prentice Hall
 2. Karpati, L., 2007. Case Studies Material for Introduction into Business Reporting, University of Debrecen

Preporučena literatura

 1. Ittelson, T.R., 2007. Financial Statements: A Step-by-Step Guide to Understanding and Creating Financial Reports: Career Press. USA, NJ