Strateški menadžment

 • I. studijska godina
 • 2. semestar
 • Engleski jezik
 • Osobni angažman studenta: Studenti će rješavati probleme za vježbu vezane uz određene teme

Sadržaj modula

Studenti će steći znanja o donošenju strateških odluka radi određenja budućeg usmjerenja i konkurentnog položaja poduzeća kroz dugoročno razdoblje.

Sadržaj modula

 1. sat: Priroda strateškog managementa. Definicija strateškog managementa, ključni pojmovi u strateškom managementu
 2. sat: Formulacija strategije: poslovna vizija i misija, karakteristike izjave o misiji
 3. sat: Formulacija strategije: komponente izjave o misiji, pisanje i evaluacija izjave o misiji
 4. sat: Formulacija strategije: vanjska procjena, društveni, demografski, okolinski izvori, politički, vladini i zakonski utjecaji
 5. sat: Formulacija strategije: tehnološke i konkurencijske snage, analiza konkurencije, Porterovih pet snaga, External Factor Evaluation (EFE) matrica, Competitive Profile matrica (CPM)
 6. sat: Formulacija strategije: interna procjena, priroda interne revizije, Resource Based View (RBV), integracija strategije i kulture, management, marketing, financije/računovodstvo, proizvodnja/provedba
 7. sat: Formulacija strategije: istraživanje i razvoj, MIS, lanac vrijednosti, Internal Factor Evaluation (IFE) matrica
 8. sat: Formulacija strategije: strategije u provedbi, vrste strategija, strategija integracije, intenzivne strategije, strategije diverzifikacije
 9. sat: Formulacija strategije: Michael Porterove generičke strategije, sredstva za ostvarenje strategija, prednosti prvih sudionika, strateški management u neprofitnim i vladinim organizacijama
 10. sat: Formulacija strategije: analiza i izbor strategija, faza inputa, faza usporedbe, faza odluke
 11. sat: Formulacija strategije: kulturalni aspekti izbora strategija, politika izbora strategija, pitanja upravljanja
 12. sat: Provođenje strategije: provođenje strategija, pitanja managementa i provedbe. Priroda provođenja strategija, godišnji ciljevi, politika, raspodjela resursa
 13. sat: Provođenje strategije: provođenje strategija, pitanja upravljanja i provedbe. Upravljanje konfliktima, usklađivanje strukture sa strategijom, restrukturiranje, Reengineering i E-engineering
 14. sat: Provođenje strategije: provođenje strategija, pitanja managementa i provedbe. povezivanje izvedbe i troškova sa strategijom, upravljanje otporom za promjene, upravljanje prirodnim okolišem
 15. sat: Provođenje strategije: provođenje strategija, pitanja managementa i provedbe: stvaranje Strategija-Supportive Culture, Production/operation Concerns When Implementing Strategies
 16. sat: Provođenje strategije: provođenje strategija, marketing, Finance/accounting, R&D, and MIS Issues: Nature of Strategija implementation, Marketing Issues, segmentacija tržišta, pozicioniranje proizvoda
 17. sat: Provođenje strategije: Implementing strategies, Marketing, Finance/accounting, R&D, and MIS Issues: Finance/Accounting Issues, Acquiring Capital to Implement Strategies, Financijski proračun, R&D Issues, Management Information Systems
 18. sat: Evaluacija strategije: strategija Review, evaluacija i kontrola, proces evaluiranja strategija, okvir za evaluaciju strategije
 19. sat: Evaluacija strategije: The Balanced Scorecard, Published izvori of Strategija-Evaluation Information
 20. sat: Evaluacija strategije: karakterisitke učinkovitog evaluacijskog sustava, situacijsko planiranje, revizija, izazovi dvadesetprvog stoljeća u strateškom managementu.

Način i uvjeti ispitivanja

 • usmeno: prezentacije u okviru nastave
 • pismeno: izrada i predaja slučaja iz strateškog menadžmenta

Obavezna literatura

 1. Fred R. David, 2005. Strategic Management, Concept and Cases, Tenth Edition, Pearson Prentice Hall Education LTD., ISBN 0-13-127675-1

Preporučena literatura

 1. Gerry Johnson-Kevan Scoles. Exploring Corporate Strategija Text and Cases, Prentice Hall International ISBN 0-13-296419-8