Primijenjene kvantitativne metode

 • I. studijska godina
 • 1. semestar
 • Engleski jezik
 • Preduvjet za polaženje ovog modula: Studenti moraju pronaći praktični problem iz svojeg područja u svezi s određenim dijelom modula

Cilj modula

Studenti će steći znanja za postavljanje plana anketnog istraživanja, za izradu ankete, praktičnu primjenu iste i za analizu dobivenih podataka jedno- i više-varijantnim statističkim metodama. Na teoretski uvod nastavit će se rad studenata na njihovim praktičnim primjerima.

Sadržaj modula

Teorijska podloga biti će obrađena preko klasičnog praktičnog istraživačkog procesa. Zbog toga će naglasak biti na metodama anketnog istraživanja:

 1. Problem i usmjeravajuća pitanja za praktično istraživanje
 2. Razvitak teorijske hipoteze (metodologija istraživanja)
 3. Kriteriji ocjene prikladnosti kvantitativne metode: valjanost i pouzdanost, reprezentativnost uzorka
 4. Specifikacija pitanja i hipoteza
 5. Razvitak koncepta mjerenja
 6. Metode istraživanja: npr. formuliranje, kreiranje upitnika
 7. Uzorkovanje
 8. Problematika dizajna praktičnog istraživanja: Koga, kada, gdje i koliko često želim ispitivati?
 9. Jedno-varijantne i dvo-varijantne statističke metode: Kratki praktični uvod u statistički program SPSS

Način i uvjeti ispitivanja

 • bit će određeno

Obavezna literatura

 1. Bryman, A., 2004. Social Research Methods. Oxford University Press
 2. Trochim, W., 2001. The research methods knowledge

Preporučena literatura

 1. Kinnear, P.R., Gray, C.D., 2000. SPSS for windows made simple: release 10. Psychology Pr., Hove
 2. Fowler, F. J., 1996. Survey research methods. 2. ed., Sage, Newbury Park