Poslovno planiranje

 • I. studijska godina
 • 1. semestar
 • Engleski jezik
 • Preduvjet za polaženje ovog modula: Položen ispiti iz modula Strateški menadžment

Cilj modula

Studenti će steći znanje i vještine za samostalnu izradu poslovnog plana prema potrebama i načelima suvremenog poslovanja.

Sadržaj modula

 1. sat: Što je poslovni plan i zašto je potreban?
 2. sat: Zakonski oblici poslovanja
 3. sat: Sadržaj poslovnog plana
 4. sat: Proizvodi i usluge
 5. sat: Glavni elementi marketing plana
 6. sat: Glavni elementi marketing plana
 7. sat: Provedbeni plan, razvoj proizvoda, proizvodnja, održavanje i usluge, vanjski utjecaji
 8. sat: Trenutni status razvoja proizvoda, proizvodnja detaljno
 9. sat: Troškovi proizvodnje i planiranje
 10. sat: Upravljanje i organizacija: upravljačke razine, timovi, organizacijski dijagram, politika i strategija
 11. sat: Struktura i izvori financijskih sredstava
 12. sat: Zahtjevi za kapitalom, izvori kapitala
 13. sat: Financijski plan. Projected income statements
 14. sat: Projected cash flow statement, current balance sheet
 15. sat: Ostale financijske projekcije, analiza točke pokrića, analiza osjetljivosti
 16. sat: Financijski podaci: prodaja, prodaja po tržištu, proizvodni troškovi, otplata zajmova, prihodi od kamata, porez na dohodak
 17. sat: Novčani primici i izdaci, kapitalni izdaci, kratkoročne i dugoročne obveze, financijski pokazatelji uspješnosti
 18. sat: Temeljni pokazatelji likvidnosti, profitabilnosti i zaduženja

Način i uvjeti ispitivanja

 • Usmeno: prezentacija poslovnog plana (30% ocjene)
 • Pismeno: izrada poslovnog plana u timu (70% ocjene). Poslovni plan mora se temeljiti na poslovnoj aktivnosti ili poduzeću zaposlenja nekog od članova tima. Tim mora uspostaviti i održavati kotakt sa stvarnim poduzetnikom i dokazati da je pri izradi plana surađivao s nositeljem ili poslovnim subjektom na kojem se temelji poslovni plan.

Obavezna literatura

 1. Fred R. David, 2005. Strategic Management. Pearson Prentice Hall Education LTD. ISBN 0-13-127675-1

Preporučena literatura

 1. Siegel-Ford-Borstein. Business Plan Guide, Ernst & Young, John Wiley & Sons Inc. ISBN 963 8401 13 3