Poslovne financije

 • I. studijska godina
 • 2. semestar
 • Engleski jezik

Cilj modula

Studenti će biti upoznati s elementima temeljnog knjigovodstva, temeljnim financijskim izvješćima, načelima i najčešće rabljenom praksom financijskog menadžmenta

Sadržaj modula

 1. sat: Osnove računovodstva
 2. sat: Osnove računovodstva
 3. sat: Osnove računovodstva
 4. sat: Analiza i interpretacija financijskih statements
 5. sat: Analiza i interpretacija financijskih statements
 6. sat: Analiza i interpretacija financijskih statements
 7. sat: Analiza i interpretacija financijskih statements
 8. sat: Donošenje odluka o kapitalnim investicijama
 9. sat: Donošenje odluka o kapitalnim investicijama
 10. sat: Donošenje odluka o kapitalnim investicijama
 11. sat: Donošenje odluka o kapitalnim investicijama
 12. sat: Donošenje odluka o kapitalnim investicijama: daljnja razrada
 13. sat: Donošenje odluka o kapitalnim investicijama: daljnja razrada
 14. sat: Donošenje odluka o kapitalnim investicijama: daljnja razrada
 15. sat: Upravljanje radnim kapitalom
 16. sat: Upravljanje radnim kapitalom
 17. sat: Upravljanje radnim kapitalom
 18. sat: Mjerenje i upravljanje za prinos dioničarima
 19. sat: Mjerenje i upravljanje za prinos dioničarima
 20. sat: Mjerenje i upravljanje za prinos dioničarima

Način i uvjeti ispitivanja

 • usmeno: nazočnost i motiviranost studenta (30% ocjene)
 • pismeno: pismeni ispit (70% ocjene)

Obavezna literatura

 1. Atrill, P., 2003. Financial management for non-specialists, Pearson Education Limited

Preporučena literatura

 1. Brealey, R.A., Myers, S.C. and Allen, F., 2006. Corporate finance, McGraw-Hill/Irwin