Organizacijsko ponašanje

 • II. studijska godina
 • 3. semestar
 • Engleski jezik
 • Osobni angažman studenta: Studija slučaja temeljena na analizi situacije s kojom je student upoznat s nekog od glediša obuhvaćenog ovim modulom.

Cilj modula

Ukazati studentima na važnost ljudskog ponašanja i kako svijest i razumijevanje ljudskog ponašanja može pomoći u organiziranju djelotvorne organizacije radi ostvarenja njenih ciljeva.

Sadržaj modula

 1. sat: Uvod
 2. sat: Polazišta organizacijskog ponašanja
 3. sat: Osobne percepcije i stavovi
 4. sat: Osobni proces učenja
 5. sat: Osobno donošenje odluka
 6. sat: Osobna motivacija – koncepti i teorije
 7. sat: Polazišta grupnog ponašanja i rada u skupinama
 8. sat: Procesi i poveznice između pojedinca i skupine
 9. sat: Koncepti vodstva
 10. sat: Rješavanje konflikta
 11. sat: Organizacija – temeljni koncepti
 12. sat: Organizacijska struktura
 13. sat: Upravljanje ljudskim resursima
 14. sat: Organizacijsko ponašanje i kultura
 15. sat: Organizacijska komunikacija
 16. sat: Organizacijska snaga i konflikti
 17. sat: Promjene i razvitak organizacije
 18. sat: Integrirani elementi promjene
 19. sat: Globalizacija
 20. sat: Zaključno predavanje

Način i uvjeti ispitivanja

 • usmeno: prezentacija samostalnog rada (50%)
 • pismeno: pismeni ispit (50%)

Obavezna literatura

 1. Robbins, S. P., 2003. Organizational behavior, 10th Edition. New Delhi: Prentice-Hall of India

Preporučena literatura

 1. Child, J., 2005. Organisation: contemporary principles and practice. Blackwell