Opća ekonomija

 • I. studijska godina
 • 1. semestar
 • Engleski jezik

Cilj modula

Upoznati studente s glavnim načelima mikroekonomije i makroekonomije, kao i s primjenom ovih načela u svakodnevnoj praksi u što je moguće većoj mjeri.

Sadržaj modula

 1. sat: Uvod u mikroekonomiju
 2. sat: Teorija potrošača
 3. sat: Teorija potrošača
 4. sat: Teorija potrošača
 5. sat: Teorija proizvođača
 6. sat: Teorija proizvođača
 7. sat: Teorija proizvođača
 8. sat: Teorija tržišta
 9. sat: Teorija tržišta
 10. sat: Posebnosti ponude i potražnje na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 11. sat: Uvod u makroekonomiju
 12. sat: Zatvoreno gospodarstvo bez utjecaja države
 13. sat: Zatvoreno gospodarstvo s utjecajem države
 14. sat: Otvoreno gospodarstvo
 15. sat: Uloga novca
 16. sat: Jednostavni IS-LM model
 17. sat: Inflacija
 18. sat: Ekonomski rast i poljoprivreda
 19. sat: Nezaposlenost
 20. sat: Međunarodna trgovina

Način i uvjeti ispitivanja

 • usmeno: nazočnost i motiviranost studenta (20% ocjene)
 • pismeno: pismeni ispit (50% ocjene)

Opis studentskih zadataka

Razmatranje i pisanje izvješća o određenom kretanju ili pojavi u hrvatskom gospodarstvu

Obavezna literatura

 1. On-line materijal: Robert E. Schenk: Cyber Economics – An Analysis of Unintended Consequences, http://www.ingrimayne.com/econ/

Preporučena literatura

 1. Case K.E. and R.C. Fair, 1996. Economics. Pearson, Upper Saddle River (NJ)
 2. Hall R.E and M. Lieberman, 2005. Economics: principles and applications. Thomson.