Menadžment u agrobiznisu

 • II. studijska godina
 • 3. semestar
 • Engleski jezik

Cilj modula

Razvoj vještina u istraživanju tržišta i poslovnoj analizi, razumijevanje procesa donošenja poslovnih odluka i organizacija, djelovanje i ponašanje na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Sadržaj modula

 1. sat: Analiza poslovanja
 2. sat: Analiza poslovanja
 3. sat: Analiza poslovanja
 4. sat: Istraživanje tržišta
 5. sat: Istraživanje tržišta
 6. sat: Istraživanje tržišta
 7. sat: Poslovno planiranje
 8. sat: Poslovno planiranje
 9. sat: Ocjena poslovnih opcija
 10. sat: Ocjena poslovnih opcija
 11. sat: Poljoprivredna politika i pristup Hrvatske EU
 12. sat: Poljoprivredna politika i pristup Hrvatske EU
 13. sat: Poljoprivredna politika i pristup Hrvatske EU
 14. sat: Utjecaj politike na poljoprivredno-prehrambeni sektor u EU i u zemljama pristupnicama za članstvo
 15. sat: Utjecaj politike na poljoprivredno-prehrambeni sektor u EU i u zemljama pristupnicama za članstvo
 16. sat: Utjecaj politike na poljoprivredno-prehrambeni sektor u EU i u zemljama pristupnicama za članstvo
 17. sat: Tržište i cijene
 18. sat: Tržište i cijene
 19. sat: Upravljanje rizikom
 20. sat: Upravljanje rizikom

Način i uvjeti ispitivanja

 • pismeni ispit 50%
 • samostalni rad u vidu seminarskog zadatka temeljenog na analizi stvarnog slučaja 50%

Obavezna literatura

 1. Rabobank, 1995. The International Food Industry – developments and strategies.  Rabobank Nederland, Netherlands

Preporučena literatura

 1. Hafiz Mirza Ed, 1994.  International Business. Butterworth Heinemann, Oxford
 2. Jill Preston Ed., 1993.  International Business.  Text and Cases. Pitmann, London