Međunarodno poslovanje

 • II. studijska godina
 • 3. semestar
 • Osobni angažman studenta: Studenti moraju pripremiti prijedlog razvitka međunarodnog poslovanja u vlastitoj tvrtci.

Cilj modula

Osposobiti studente za razumijevanje glavnih pitanja i tehnika poslovanja u međunarodnom okruženju.

Sadržaj modula

 1. sat: Polazište međunarodnog poslovanja
 2. sat: Načela GATT/WTO-a
 3. sat: Međunarodna trgovinska politika EU
 4. sat: Sudionici međunarodnog poslovnog povezivanja
 5. sat: Sudionici međunarodnog poslovnog povezivanja
 6. sat: Pitanje podrijetla i ponude tvrtke
 7. sat: Pitanje podrijetla i ponude tvrtke
 8. sat: Incoterms 1990, 2000 I
 9. sat: Incoterms 1990, 2000 II
 10. sat: Incoterms 1990, 2000 III
 11. sat: Problematika ugovora
 12. sat: Problematika ugovora
 13. sat: Burza roba u međunarodnom poslovanju
 14. sat: Burza roba u međunarodnom poslovanju
 15. sat: Uvjeti naplate
 16. sat: Uvjeti naplate
 17. sat: Studije slučaja
 18. sat: Studije slučaja
 19. sat: Konzultacije o pojedinačnim zadaćama
 20. sat: Konzultacije o pojedinačnim zadaćama

Način i uvjeti ispitivanja

 • Ocjena pojedinačne zadaće (30%) i pismeni ispit (70%).

Obavezna literatura

 1. Kozar, L., 2006. International Business. Budapest Business School. Digital Edition

Recommended Readings

 1. Czinkota, M.R., Ronkainen, I.A., 2001. International Marketing. 6th Ed. Harcourt College Publisher, Fort Worth, USA
 2. Veale, S.R., 2000. Stocks Bonds Options Futures.New York Institute Finance, second edition